Inženýrské stavby Neumann s.r.o.

KONTAKT
Inženýrské stavby Neumann s.r.o.
Nad Splavem 2884/7
669 02 Znojmo
neumann@isneumann.cz

Reference

Provedené stavby

 • Prodloužení splaškové kanalizace v obci Křídlůvky – Lokalita u fotovoltaiky
 • Chodník podél silnice II/408 Milíčovice
 • Chodník Vítonice – silnice II/413 – Dešťová kanalizace
 • Rekonstrukce chodníků Na návsi Bohutice
 • Inženýrské sítě pro lokalitu Damnice západ I.
 • Městys Olbramovice-Výstavba Inženýrských sítí pro RD-Lokalita U potoka
 • Rozšíření vodovodu v obci Štítary, řad V1
 • Inženýrské sítě pro RD Nový Šaldorf II. etapa, trasa G
 • Rozšíření velkoplošných závlah z řadů B2, D2 v k.ú. Dyjákovice
 • Oprava propustku Hodonice
 • Protipovodňové opatření v obci Černín
 • Strachotice-chodníky
 • Bohutice-rekonstrukce vodovodu
 • Rekonstrukce kanalizace města Znojma ul. Bezručova
 • Inženýrské sítě-lokalita Přimětice-Záhumenky
 • I/38 Znojmo, obchvat
 • II/393 Oslavany – Obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě Oslavany-Vyhlídka
 • Rozšíření vodovodu v obci Hluboké Mašůvky, řad A16
 • Těšetice-průtah II413-C105-chodníky
 • II/413 Těšetice, průtah
 • Biskoupky – Vodovod
 • Práče – Splašková a dešťová kanalizace, veřejný vodovod
 • VDJ Prosiměřice – Rozvody vodojemu a armaturní komory
 • II/408 Krhovice, průtah
 • II/408 Hrádek, průtah
 • Strachotice – Chodníky U školy
 • Most Oleksovičky na MK přes mlýnskou strouhu
 • D1 modernizace – úsek 15, exit 112 Jihlava – exit 119 Velký Beranov
 • Žerotice – Inženýrské sítě pro výstavbu RD, 2. etapa
 • Inženýrské sítě pro RD – Atlanta I. a II.
 • Oprava jednotné kanalizace města Znojma, ul. Lužická
 • Suchohrdly – Oprava vodovodu ul. U potoka
 • Šumná – Hřiště pro děti
 • Olbramovice – Rekonstrukce pěší komunikace
 • Olbramovice – Dobudování vodohospodářské infrastruktury
 • Žerotice – Oprava chodníků
 • Brno-Sadová – Splašková a dešťová kanalizace
 • Šumná – Oprava potrubí stoky
 • Státní hrad Bítov - oprava splaškové kanalizace
 • Šumná - oprava místní komunikace
 • OS Brno-Sadová – opěrná zeď
 • Bytový dům Znojmo-Louka – Prodloužení vodovodu
 • Sanace VDJ Lechovice
 • OS Brno-Sadová – Retenční nádrž
 • Vodovod Jevišovice-Střelice – Oprava shybky a armaturní šachty
 • D1 modernizace – úsek 18, exit 134 Měřín – exit 141 Velké Meziříčí západ
 • Bytový dům Kellerův mlýn (etapa I.) – venkovní vodovod a kanalizace
 • Branišovice – dokončení komunikace a chodníky na pozemcích
 • Výjezdní stanoviště ZZS JmK ve Znojmě – opěrné zdi
 • Branišovice – kanalizační přípojky pro obecní objekty
 • Polyfunkční dům Nový Lískovec – přípojka kanalizace a retence
 • II/408 Vranov nad Dyjí – Znojmo, extravilán
 • Stavba odlehčovacího hřiště – Suchohrdly u Znojma
 • III/40832, III/40833 Mramotice průtah – dešťová kanalizace
 • Silnice II/398 Podmyče – Šafov
 • Splašková kanalizace ČOV Petrovice
 • Suchohrdly u Miroslavi – Splašková kanalizace
 • Vrbovec – Úpravna vody
 • Sanace akumulačních komor – VDJ Budkovice, VDJ Neslovice
 • Strachotice – vodovod
 • Strachotice – splašková kanalizace
 • Slup – Rekonstrukce lávky pro pěší
 • SV Ivančice – Rosice, pitná voda
 • Zastávka – ul. Domky, kanalizace
 • Oblekovice – Stavební úpravy ulice „Ke mlýnu II.“
 • Přípojka splaškové kanalizace v obci Těšetice – sportovní areál
 • Vrbovec – Zprovoznění vrtu HV 201
 • Újezd u Brna – Prodloužení a zokruhování vodovodu ul. U hřiště
 • Novostavba seníku, Kravsko
 • Vinařství Hnanice - Wellness
 • Trstěnice - VAK, jímka
 • Kanalizace - Božice II. etapa
 • SV Ivančice - Rosice, VDJ Litostrov
 • Damnice - rekonstrukce vodovodu II. etapa
 • Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnička
 • Nové Syrovice a Láz - splašková kanalizace, prodloužení stoky L1
 • Jaroslavice - kanalizace II. etapa-stoka B3
 • Konice - stavební úpravy místní komunikace - trasa D
 • RD Mudr. Janíček - prodloužení vodovodu, ČS, výtlačné potrubí, dešťová kanalizace, přípojka vody
 • Petrovice - vodovod pro RD 2012
 • Znojmo - rekonstrukce, ul. Úprkova, dešťová kanalizace a přípojky dešťové kanalizace
 • Purkrábka - kejdový kanál stájí
 • Znojmo - opěrná zeď na parc. 3020/29 k.ú. Znojmo-město
 • Oslavany - sanace vodojemu Oslavany-Vyhlídka


Copyright © Inženýrské stavby Neumann s.r.o. / 2014 Vyrobil WEBdesign Znojman