Inženýrské stavby Neumann s.r.o.
Inženýrské sítě

NOVINKY
Rozpracované stavby:
 • Novostavba firmy Nevoga ve Znojmě
 • MČ Brno jih – Dostavba splaškové kanalizace a splaškových přípojek – ul. Rozhraní, Vzdálená, Blízká
 • Suchohrdly – Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace
 • Chodník podél silnice III/3965 Bohutice
 • Přípojka splaškové kanalizace – Dopravní hřiště v Hodonicích


KONTAKT
Inženýrské stavby Neumann s.r.o.
Nad Splavem 2884/7
669 02 Znojmo
neumann@isneumann.cz

Inženýrské stavby Neumann s.r.o., Znojmo

Příprava a realizace inženýrských staveb

Dovolte nám, abychom Vám představili firmu Inženýrské stavby Neumann s.r.o. se sídlem ve Znojmě, která patří k středně velkým stavebním společnostem. Stavební firma Inženýrské stavby Neumann s.r.o. vznikla rozdělením firmy Inženýrské stavby Znojmo spol. s r.o. Hlavní stavební činností společnosti je výstavba inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, vodojemů, ČOV, betonových monolitických konstrukcí.


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
dodávka inženýrských staveb
Zajišťujeme kompletní dodávky inženýrských sítí včetně rekonstrukcí, oprav stávajících staveb. Jde o naši hlavní činost.
KANALIZACE
výstavba kanalizací
Zajišťujeme výstavbu nových kanalizací splaškových a dešťových odpadních vod a také rekonstrukce existujících kanalizačních sítí.
VODOVODY
realizace vodovodů
Máme technologie a dlouholeté zkušenosti s realizací vodovodů, provádíme rekonstrukce vodovodů v městské zástavbě.
VODOJEMY A ČOV
čistírny odpadních vod
Provádíme výstavbu a sanace vodojemů a čistíren
odpadních vod.
BETONOVÉ KONSTRUKCE
betonové monolitické konstrukce
Jsme specialisté na betonové monolitické konstrukce, včetně dodávky materiálových systémů a technického servisu a dozoru.
ZEMNÍ PRÁCE
terénní úpravy a zemní práce
Máme techniku a zkušenosti pro provádění zemních prací a terénních úprav při realizaci inženýrských staveb.


Copyright © Inženýrské stavby Neumann s.r.o. / 2014 Vyrobil WEBdesign Znojman